E.E.N.® therapie

De E.E.N. staat voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde met als betekenis van het woord eclectisch: “uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien”.

In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen: De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Westerse reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde.

De E.E.N.® therapie heeft als hoofdstroming Westerse natuurgeneeskunde met als specialisatie (therapievorm) natuurgeneeskunde waarin segmenten van Oosterse, Chinese en Westerse reguliere- en natuurgeneeskunde verweven zijn.

Het is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en bewustzijn van de cliënt.

De E.E.N.® therapeut werkt vanuit de energie en de stof en geeft een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam.

Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau.

De therapie is energetisch van aard en werkt vanuit het meridiaansysteem om blokkades op energetisch/emotioneel/fysiek niveau in het energiesysteem en lichaam op te sporen en de energie te herstellen. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is teveel energie).

De behandeling is een causaal gerichte therapie. De diagnose wordt gesteld via kinesiologie, polsdiagnostiek, radiësthesie en psychonomie en een uitgebreide anamnese.

Binnen de therapie wordt er gebruik gemaakt van diverse ondersteunende therapieën. De therapie bestaat verder uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met thema-therapie, de kracht van vergeving, regressie en reïncarnatietherapie, psychotherapie, de Ankh, klankschalen, ademhalingstechnieken, reflexzonetherapie en numerologie.

 

De therapie is geschikt voor alle leeftijdsgroepen.

Indien van belang zal er bij lichamelijke symptomen, bij ziekten en psychische stoornissen of als blijkt dat dit voor het welzijn van de client beter is, worden doorverwezen naar de reguliere hulpverlening.