Heeft u een klacht?

Als u een klacht of melding heeft, zou ik het graag van u willen weten; een gesprek is verhelderend, misschien berust dit namelijk op een misverstand. Schroom dus niet om dit aan mij kenbaar te maken want niets is zo vervelend voor u alsmede voor mij als u met een klacht blijft rondlopen. Vult u eerst het melding- en klachtenformulier in en stuurt u dit op naar het secretariaat van de praktijk. 

melding- en klachtenformulier

Mocht u na een gesprek met mij niet tevreden zijn dan vindt u onderaan dit tekstblok de link voor de stappen die u eventueel nog kunt zetten.

Voor de klachtenfunctionaris via de VBAG aangesloten bij Quasir en voor de Geschillencommissie aangesloten bij Zorggeschil.

 

 

Klachtenfunctionaris beroepsvereniging

Je kunt je klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereninging VBAG. Deze is werkzaam bij Quasir (expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnsector) en bereikbaar via mail: bemiddeling@quasir.nl of telefoon: 06-48445538

 

Geschillencommissie

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de afhandeling van je klacht voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze commissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over de klacht is voor ons beiden bindend. Op zorggeschil.nl vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienene. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

 

Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Is er sprake van een tuchtwaardige klacht, dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).